Email
Rad

Laikas: prema dogovoru

Podučavanje

Bosnian: pradinis, viša srednja

Ruski: viša srednja

Njemački: viša srednja

Matematika: pradinis, viša srednja

Fizika: pradinis

Hemija: pradinis, viša srednja

Biologija: pradinis

Geografija: pradinis, viša srednja

Historija: pradinis

 

Lokacija: online, učiteljskim prostorima