Email
Rad

Laikas: prema dogovoru

Čuvanje djece
  • Može raditi u vlastitoj kući

  • Može raditi sa invalidima

  • Može raditi sa ljubimcima

  • Može ići napolje sa djecom

  • Može ići u kupovinu

  • Može kuhati

  • Može čistiti

  • Ima vozačku dozvolu

  • Ima auto

  • Ne puši